Legal English in Practice

Words are the tools of the lawyer’s trade

— Lord Denning —

„Jesteśmy przekonani, że umiejętność właściwego formułowania informacji, porad, opinii, pism w obcym języku stanowi wizytówkę profesjonalizmu pełnomocnika. Prowadząc zajęcia stawiamy najwyższą poprzeczkę przede wszystkim sobie. Czynimy to z pasją i zapewne stąd od 15 lat nasze zajęcia cieszą się tak dużym zainteresowaniem członków samorządów prawniczych.”

Szkoła Legal English in Practice powstała w 2006r. jako pierwsza tego typu specjalistyczna jednostka edukacyjna  we Wrocławiu. Szkoła prowadzona jest przez radcę prawnego-anglistę Izabelę Konopacką (mgr. prawa, mgr. filologii angielskiej), wspólnika w kancelarii specjalizującej się w usługach transgranicznych: Konopacka i Stępkowski Law and Legal s.c.

Jedyna szkoła prawniczego j. angielskiego we Wrocławiu, w której zajęcia prowadzi radca prawny-anglista, oraz native speaker-absolwent prawa w Wielkiej Brytanii (LLM), a tłumaczenia wykonuje adwokat-tłumacz przysięgły.

Od początku działalności lektorzy szkoły prowadzili i prowadzą kursy językowe z legal English dla profesjonalnych pełnomocników i aplikantów z niemalże całego kraju.

Ponadto z usług szkoły w zakresie legal English skorzystali i korzystają prawnicy oraz pracownicy działów prawnych największych spółek działających na wrocławskim rynku.

Wysoki poziom prowadzonych zajęć w szkole Legal English in Practice został potwierdzony przez dwie renomowane, międzynarodowe organizacje zajmujące się propagowaniem nauki prawniczego języka angielskiego tj. the British Council oraz the Global Legal English. W 2011r. szkoła Legal English in Practice została partnerem the British Council w ramach programu ADDVANTAGE, a w czerwcu 2013 r. uzyskała status centrum egzaminacyjnym TOLES t.j. TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS. Stąd opłata za egzaminy dla uczestników kursów w szkole Legal English in Practice jest niższa o 30% od standardowej oferowanej przez Global Legal English.

Dotychczas ponad 200 uczestników naszych kursów przystąpiło do międzynarodowych egzaminów z prawniczego angielskiego i uzyskało uznany na międzynarodowym rynku prawniczym certyfikat z legal English.

Tym samym zdawalność egzaminu wśród uczestników kursu wynosi 100%!!!