Kim jesteśmy?

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna, członek Izby Adwokackiej w Krakowie

Posiada wieloletnie doświadczenie w praktykowaniu prawa w j. angielskim.

Od 15 lat także zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:

  • Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
  • Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
  • EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Jon Eaton LLM

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii i wychował się w Birmingham. Od 15 lat mieszka w Polsce i uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Specjalizuje się w prawie umów i prawie gospodarczym dla start-upów i MŚP oraz świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które często mają charakter międzynarodowy.

Jon od ponad dziesięciu lat prowadzi również zajęcia z prawniczego języka angielskiego dla osób indywidualnych i grup. Ich głównym celem było przygotowanie prawników do egzaminów z języka angielskiego prawniczego, takich jak TOLES i ILEC.

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, dyplom z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, certyfikat z zarządzania kontraktami, certyfikat z nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL) oraz certyfikat LCCI z nauczania biznesowego języka angielskiego.

dr Łukasz Stępkowski

Adwokat, tłumacz przysięgły języka angielskiego (nr wpisu TP/32/17). Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, w szczególności w tłumaczeniach sądowych (tłumaczenia na rozprawie, pism procesowych, pism sądowych, przepisów prawa polskiego i obcego, treści orzeczeń, itp.), tłumaczeniach dokumentów w postępowaniach administracyjnych, a także tłumaczeniach gospodarczych. Wykonuje również tłumaczenia akademickie (dyplomy, autoreferaty, artykuły naukowe, teksty z monografii naukowych). Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego.