WARSZTATY Z UMÓW W J. ANGIELSKIM

1.100,00 1.200,00 

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.
Poziom wyższy, średnio zaawansowany – zaawansowany

15 zajęć po 60 min. (w semestrze)

CENA DLA RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA: 1200 zł

CENA DLA APLIKANTA RADCOWSKIEGO / ADWOKACKIEGO / STUDENTA PRAWA: 1100 zł

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

WARSZTATY Z UMÓW W J. ANGIELSKIM

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.
Poziom wyższy, średnio zaawansowany – zaawansowany

Warsztaty skierowane są do profesjonalnych pełnomocników / aplikantów pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego przekładu, interpretacji oraz sporządzania umów w j. angielskim.

Warsztaty opierają się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy
wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz różnych technik i strategii
tłumaczeniowych. Szkolenie prowadzone jest głównie w języku
angielskim – z elementami przekładu na język polski. Podczas
szkolenia uczestnicy uzyskają gotowe wzory przydatnych klauzul umownych
oraz podstawowych umów handlowych w wersji polsko- i anglojęzycznej.
Na warsztatach omawiane są zwłaszcza takie zapisy umowne, które mogą stwarzać trudności interpretacyjne.

Dodatkowo, podczas zajęć wykorzystywane są wzory umów pochodzące z praktyki prawniczej. Uczestnicy zatem nabywają i doskonalą umiejętności językowe w oparciu o autentyczne dokumenty, z którymi będą mieli styczność w swojej praktyce.

Na warsztaty składa się 15 zajęć po 60 minut. Cena za warsztaty wynosi 1200 zł dla radcy prawnego, a dla aplikanta 1100 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu warsztatów oraz 15 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia (dotyczy radców prawnych i adwokatów).

W cenie warsztatów znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe, w tym różne wzory umów.

Każdy z uczestników otrzyma dostęp do  zespołu na platformie Zoom/MTeams.

Wymagany poziom j. angielskiego to B2/C1-C2.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

I. WPROWADZENIE
√ terminologia i frazeologia związana z umowami handlowymi (w tym tzw. unhelpful words oraz terminy wieloznaczne i kolokacje językowe),
√ konwencje i zasady redakcyjne umów,
√ układ treści umowy,
√ konwencje ortograficzne i gramatyczne,
√ podział tekstu umowy na jednostki redakcyjne,
√ elementy umowy,
√ postanowienia wprowadzające (np. nazwa, strony i termin zawarcia umowy),
√ zasadnicza część umowy (np. formuła zawarcia umowy, definicje, postanowienia bezpośrednio realizujące cel umowy),
√ oświadczenia stron oraz warunki i skutki wypowiedzenia umowy (np. tryb i termin wypowiedzenia umowy),
√ postanowienia końcowe (np. właściwość sądu, siła wyższa).

II. ANALIZA PRZYKŁADOWYCH UMÓW I PRACA Z TEKSTEM
√ umowa o świadczenie usług prawnych,
√ umowa sprzedaży,
√ umowy IT (typowe terminy umowne) oraz elementy SLA (Service Level Agreements),
√ umowa licencyjna,
√ umowa o przeniesienie praw autorskich,
√ umowa o zakazie konkurencji oraz NDA,
√ umowa o dzieło,
√ umowa zlecenie,
√ umowa najmu,
√ umowa spółki z.o.o.

III. KONSTRUOWANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
√ Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty lub wprowadzają zmiany do wzorów umów według wytycznych prowadzącego wykorzystując zdobyte umiejętności.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

Informacje dodatkowe

Kursant

Radca / Adwokat, Student / Aplikant