LEGAL ENGLISH IN PRACTICE

860,00 960,00 

KURS DLA PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW / APLIKANTÓW
(zajęcia prowadzone w formie zdalnej, poziom średniozaawansowany)

15 zajęć po 60 min. 1 x w tygodniu (w semestrze)

CENA DLA RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA: 960 zł

CENA DLA APLIKANTA RADCOWSKIEGO / ADWOKACKIEGO / STUDENTA PRAWA: 860 zł

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

LEGAL ENGLISH IN PRACTICE

Kurs adresowany jest do profesjonalnych pełnomocnikówi aplikantów, dla których ważne jest uzupełnienie edukacji prawniczej o specjalistyczne umiejętności językowe. Jego celem jest umożliwienie świadczenia pomocy prawnej w j. angielskim, w tym podejmowanie działań i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, a przede wszystkim przygotowanie do pracy z zagranicznymi klientami, jak i zagranicznymi pełnomocnikami.

Na kursie kładziony jest nacisk na czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Kurs trwa dwa semestry.

Na semestr składa się 15 zajęć po 60 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego/ adwokata 950 zł, a dla aplikanta 850 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz 30 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia ( dotyczy radców i adwokatów). W cenie kursu znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe t.j. prezentacje, wzory dokumentów, ćwiczenia z case study oraz inne materiały dydaktyczne. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy Zoom/MTeams. Wymagany poziom j. angielskiego to B1/B2.

Kurs trwa jeden semestr, na który składa się 25 zajęć po 60 minut.

Cena za kurs wynosi dla radcy prawnego / adwokata 1250 zł i dla aplikanta radcowskiego 1150 zł.

Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz 25 punktów szkoleniowych (dotyczy radców prawnych/ adwokatów):1 punkt za każde zajęcia.

Każdy z uczestników otrzyma dostęp do wszystkich materiałów, w tym prezentacji oraz platformy Zoom / Teams.

Wymagany poziom j. angielskiego to B2-C1/C2.

W programie kursu znalazły się tak istotne zagadnienia z punktu widzenia praktyki prawniczej jak:

  • Właściwy przekład nazw zawodów prawniczych, prezentacja kompetencji i zakresu usług kancelarii oraz zasad wynagrodzeń,
  • Edukacja prawnicza, systemy i dziedziny prawa (CONTRACT LAW, COMPANY & BUSINESS LAW, EMPLOYMENT LAW, IP LAW, FAMILY LAW etc.)
  • Postępowanie cywilne, uczestnicy postępownia cywilnego, podstawowe pisma procesowe, przebieg procesu, zaskarżanie orzeczeń i prawomocność – case study,
  • ADR – arbitraż, mediacje i negocjacje w tym techniki negocjacyjne,
  • Umowy ustne i pisemne, główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, języka technicznego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązywanie i wypowiadanie umów; gwarancje, oświadczenia, kary umowne, klauzule indemnifikacyjne, etc.
  • Czyny niedozwolone – rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, case study (głośne procesy na świecie z tytułu czynów niedozwolonych),
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego – charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie i kontrola działalności spółki, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych,
  • Prawo Własności Przemysłowej oraz Prawa Autorskie- rodzaje praw IP i ich prawna ochrona, umowy z zakresu IP, case-study.
  • Prawo rodzinne, typowa terminologia związania z postępowaniami w sprawach rodzinnych (np. dotycząca postępowania rozwodowego, podziału majątku, opieki nad dziećmi etc.).
  • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Jon Eaton LLM

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii i wychował się w Birmingham. Od 15 lat mieszka w Polsce i uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Specjalizuje się w prawie umów i prawie gospodarczym dla start-upów i MŚP oraz świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które często mają charakter międzynarodowy.

Jon od ponad dziesięciu lat prowadzi również zajęcia z prawniczego języka angielskiego dla osób indywidualnych i grup. Ich głównym celem było przygotowanie prawników do egzaminów z języka angielskiego prawniczego, takich jak TOLES i ILEC.

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, dyplom z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, certyfikat z zarządzania kontraktami, certyfikat z nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL) oraz certyfikat LCCI z nauczania biznesowego języka angielskiego.

Informacje dodatkowe

Kursant

Radca / Adwokat, Student / Aplikant