LEGAL ENGLISH IN PRACTICE

960,00 1.060,00 

KURS DLA PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW / APLIKANTÓW
(zajęcia prowadzone w formie zdalnej, poziom średniozaawansowany)

15 zajęć po 60 min. 1 x w tygodniu (w semestrze)

CENA DLA RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA: 1060 zł

CENA DLA APLIKANTA RADCOWSKIEGO / ADWOKACKIEGO / STUDENTA PRAWA: 960 zł

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

LEGAL ENGLISH IN PRACTICE

KURS DLA PROFESJONALNYCH PEŁNOMOCNIKÓW / APLIKANTÓW
(zajęcia prowadzone w formie zdalnej, poziom średniozaawansowany)

Kurs adresowany jest do profesjonalnych pełnomocnikówi aplikantów, dla których ważne jest uzupełnienie edukacji prawniczej o specjalistyczne umiejętności językowe. Jego celem jest umożliwienie świadczenia pomocy prawnej w j. angielskim, w tym podejmowanie działań i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, a przede wszystkim przygotowanie do pracy z zagranicznymi klientami jak i zagranicznymi pełnomocnikami.

Na kursie kładziony jest nacisk na prawidłową komunikację, zarówno ustną jak i pisemną, w praktykowaniu prawa.

Kurs został stworzony w oparciu o autorskie materiały pochodzące z praktyki prawniczej kancelarii polskich jak i angielskich. Na kursie wykorzystujemy także najnowsze publikacje z zakresu legal English dostępne na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy kursu przyswajają wiedzę na temat terminologii prawniczej i kolokacji właściwych dla legal English oraz struktur gramatycznych, charakterystycznych dla formalnego języka angielskiego, w oparciu o oryginalne, pochodzące z praktyki prawniczej wzory umów, opinii, stanowisk i pisemnych porad prawnych, a także wzory innych dokumentów i pism m.in. dokumentu pełnomocnictwa czy wezwania do zapłaty.

Podczas kursu duży nacisk kładziony jest na właściwy przekład prawniczy.

Niewątpliwie, profesjonalny pełnomocnik stoi przed nie lada wyzwaniem tłumacząc, objaśniając klientowi (czy innym podmiotom) przepisy z polskiego systemu prawa w j. angielskim i stosując terminologię pochodząca z systemu prawa precedensowego (common law). Stąd wśród wielu, różnorodnych ćwiczeń przygotowanych dla uczestników znalazła się bogata baza najrozmaitszych studium przypadku (case study), które nie tylko świetnie sprawdzają się jako ćwiczenia językowe, ale także dają możliwość nabycia merytorycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa polskiego jak i z systemów prawa określanych jako „common law”.

Kurs cieszy się świetną renomą wśród praktyków i zdecydowanie można go określić jako nasz „bestseller” na przestrzeni wszystkich lat prowadzenia zajęć z legal English.

Kurs trwa dwa semestry.

Na semestr składa się 15 zajęć po 60 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego/ adwokata 1060 zł, a dla aplikanta 960 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz 30 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia ( dotyczy radców i adwokatów). W cenie kursu znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe t.j. prezentacje, wzory dokumentów, ćwiczenia z case study oraz inne materiały dydaktyczne. Każdy z uczestników otrzyma dostęp zespołu na platformie Zoom/MTeams. Wymagany poziom j. angielskiego to B1/B2.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

W programie kursu znalazły się tak istotne zagadnienia z punktu widzenia praktyki prawniczej jak:

  • Właściwy przekład nazw zawodów prawniczych, prezentacja kompetencji i zakresu usług kancelarii oraz zasad wynagrodzeń,
  • Edukacja prawnicza, systemy i dziedziny prawa (CONTRACT LAW, COMPANY & BUSINESS LAW, EMPLOYMENT LAW, IP LAW, FAMILY LAW etc.)
  • Postępowanie cywilne, uczestnicy postępownia cywilnego, podstawowe pisma procesowe, przebieg procesu, zaskarżanie orzeczeń i prawomocność – case study,
  • ADR – arbitraż, mediacje i negocjacje w tym techniki negocjacyjne,
  • Umowy ustne i pisemne, główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, języka technicznego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązywanie i wypowiadanie umów; gwarancje, oświadczenia, kary umowne, klauzule indemnifikacyjne, etc.
  • Czyny niedozwolone – rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, case study (głośne procesy na świecie z tytułu czynów niedozwolonych),
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego – charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie i kontrola działalności spółki, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych,
  • Prawo Własności Przemysłowej oraz Prawa Autorskie- rodzaje praw IP i ich prawna ochrona, umowy z zakresu IP, case-study.
  • Prawo rodzinne, typowa terminologia związania z postępowaniami w sprawach rodzinnych (np. dotycząca postępowania rozwodowego, podziału majątku, opieki nad dziećmi etc.).
  • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Jon Eaton LLM

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii i wychował się w Birmingham. Od 15 lat mieszka w Polsce i uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Specjalizuje się w prawie umów i prawie gospodarczym dla start-upów i MŚP oraz świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które często mają charakter międzynarodowy.

Jon od ponad dziesięciu lat prowadzi również zajęcia z prawniczego języka angielskiego dla osób indywidualnych i grup. Ich głównym celem było przygotowanie prawników do egzaminów z języka angielskiego prawniczego, takich jak TOLES i ILEC.

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, dyplom z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, certyfikat z zarządzania kontraktami, certyfikat z nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL) oraz certyfikat LCCI z nauczania biznesowego języka angielskiego.

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

Informacje dodatkowe

Kursant

Radca / Adwokat, Student / Aplikant