LEGAL ENGLISH FOR JUDGES​

1.050,00 

Kurs przeznaczony jest dla sędziów, referendarzy, asesorów, asystentów sędziego, którzy dostrzegają potrzebę doskonalenia umiejętności językowych w zakresie specjalistycznego języka prawniczego, tj. Legal English.

15 zajęć po 60 min. 1 x w tygodniu (w semestrze)

Kategoria:

Opis

LEGAL ENGLISH FOR JUDGES

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.
Kurs przeznaczony jest dla sędziów, referendarzy, asesorów, asystentów sędziego

Kurs przeznaczony jest dla sędziów, referendarzy, asesorów, asystentów sędziego, którzy dostrzegają potrzebę doskonalenia umiejętności językowych w zakresie specjalistycznego języka prawniczego, tj. Legal English.

 • Umożliwienie właściwej wykładni tekstów prawnych i prawniczych w języku angielskim, w tym między innymi unijnych aktów prawnych, umów, opinii, zaleceń oraz orzeczeń.
 • Prawidłowe posługiwanie się angielską terminologią prawniczą w kontekście wykonywanego zawodu.
 • Przygotowanie do czynnego i biernego udziału w zagranicznych szkoleniach z zakresu prawa materialnego i proceduralnego w języku angielskim.
 • Przygotowanie do współpracy w języku angielskim z zagranicznymi sądami i trybunałami.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu poprawności przekładu prawniczego, tj. właściwego tłumaczenia polskich przepisów prawa materialnego i procesowego na język angielski.

Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 15 zajęć po 60 minut każde. Cena za jeden semestr wynosi 1050 zł i obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe, w tym publikacje, prezentacje, wzory dokumentów itp.

Uwaga! Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Przy jednorazowej płatności za całość kursu (tj. I i II semestr) uczestnik otrzyma 10% zniżki.

Zajęcia będą prowadzone na platformie Zoom/MTeams.
Wymagany poziom języka angielskiego to B1/B2.

W programie kursu zawarte są następujące zagadnienia:

 • Właściwy przekład terminów związanych z zawodem sędziego, w tym aplikacji sądowej, powołania, struktury sądów oraz sądownictwa.
 • Postępowanie cywilne: terminologia dotycząca właściwego przekładu nazewnictwa pism sądowych i procesowych, stron i uczestników postępowania cywilnego, treści podstawowych pism procesowych, przebiegu procesu, zaskarżania orzeczeń i prawomocności; wśród omawianych zagadnień znajdą się także elementy komparatystyki prawniczej z procedurą systemów common law.
 • Postępowanie przed sądami i trybunałami UE: praktyka stosowania określonej terminologii w zakresie procedury, w tym orzekania; wybrane case study.
 • ADR – arbitraż, mediacje, postępowanie pojednawcze, negocjacje.
 • Digitizing Judiciary: terminologia związana z cyfryzacją sądownictwa, w tym automatyzacją procesów sądowych z wykorzystaniem AI, wirtualnymi rozprawami sądowymi, ochroną danych i prywatności.
 • Umowy: główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązywanie i wypowiadanie umów, gwarancje ( ang. „warranties”), oświadczenia, kary umowne, klauzule indemnifikacyjne itp.
 • Czyny niedozwolone: rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, różnice w zakresie środków odszkodowawczych (ang. remedies) między systemami prawa cywilnego, a zwyczajowego; case study.
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego; charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych.
 • Prawo Własności Przemysłowej oraz Prawa Autorskie – rodzaje praw IP i ich prawna ochrona, umowy z zakresu IP, w tym tzw. IT Contracts.
 • Prawo rodzinne, typowa terminologia związana z postępowaniami w sprawach rodzinnych (np. postępowanie rozwodowe, podział majątku, opieka nad dziećmi etc.).
 • Prawo spadkowe, w tym właściwy przekład prawniczy polskich instytucji prawa spadkowego oraz terminologia związana z postępowaniem spadkowym.
 • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.
 • Prawo karne (w tym tzw. white collar crimes) oraz postępowanie karne.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 20 lutego 2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na kurs odbywają się poprzez e-mail: rekrutacja@lep.edu.pl.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę (50% ceny za semestr) należy uiścić przelewem przy zapisie lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie.

Uczestnicy kursów mogą rozważyć zwrócenie się do odpowiedniego prezesa sądu z wnioskiem o dofinansowanie specjalistycznych zajęć językowych. Istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 606–92–06–41.

Rozpoczęcie zajęć: 4 marca 2024 r.

Terminy zajęć: poniedziałki, godz. 09:30. Lub środa godz. 18 30.

Uwaga! Przy zapisach należy wskazać wybrany termin zajęć tj. środa lub poniedziałek.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Przykładowe opinie uczestników po ostatnich edycjach kursów:

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w kursie. Naprawdę dużo się nauczyłam i choć nie był to mój pierwszy kurs angielskiego prawniczego, to ten był zdecydowanie najlepszy. Świetnie Pani Mecenas tłumaczyła różne zagadnienia, dla mnie najcenniejsze były uwagi na temat błędów w tłumaczeniu polskich instytucji. Merytorycznie i miło, z pewnością przyda się w praktyce.
(r.pr.K.Sz.-Ch.)

Nauczyłem się wiele i uważam, że był to bardzo dobrze wykorzystany czas. W moim przypadku nabyta wiedza będzie wykorzystana w praktyce. Akurat tak się składa, że klienci ze wszystkich krajów północnej Europy (Szwecja, Norwegia, Dania) posługują się świetnie angielskim oraz znają zasady typowe dla common law.
(adwokat M.S.)

Pięknie dziękuję za fantastycznie poprowadzone przez Panią zajęcia, uczestnictwo w nich to była czysta przyjemność, a nową wiedzę z pewnością wykorzystam w praktyce. Będę wyczekiwać kolejnych kursów!”
(apl. K.M.)

Dziękuję za przesłanie certyfikatu i z wielką chęcią zapiszę się na kolejny cykl warsztatów w semestrzejesienno-zimowym.
(r.pr. J.Sz.)

Dziękuję za świetne zajęcia. Od kilkunastu lat nie miałam w zasadzie kontaktu z językiem angielskim na płaszczyźnie zawodowej. Bardzo potrzebowałam takiej cotygodniowej, sporej dawki wiedzy.
(aplikantka A.W-Z.)

* możliwość zapłaty za kursy w 2 równych ratach. Pierwsza rata płatna przy zapisie, druga w terminie uzgodnionym ze Szkołą.

Informacje dodatkowe

Kursant

Radca / Adwokat, Student / Aplikant