TOLES HIGHER / ADVANCED

1.150,00 1.250,00 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU DLA PRAWNIKÓW TOLES HIGHER / ADVANCED

20 zajęć po 60 min. 1 x w tygodniu

CENA DLA RADCY PRAWNEGO / ADWOKATA: 1250 zł

CENA DLA APLIKANTA RADCOWSKIEGO / ADWOKACKIEGO / STUDENTA PRAWA: 1150 zł

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TOLES
(HIGHER & ADVANCED)

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego dla prawników TOLES (TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS) na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (TOLES HIGHER i TOLES ADVANCED) adresowany jest do profesjonalnych pełnomocników/aplikantów, którzy praktykują prawo w j. angielskim, obsługują podmioty zagraniczne lub spółki z kapitałem zagranicznym, pracują w działach prawnych międzynarodowych korporacji czy też współpracują lub chcieliby współpracować z prawnikami i klientami z innych krajów.

Na kursie rozwijane są umiejętności zarówno z rozumienia tekstów prawnych i prawniczych, jak i legal drafting.

Ponadto celem kursu jest doskonalenie następujących kompetencji:

  • z analizy i wykładni skomplikowanych zapisów umownych,
  • ze stosowania specjalistycznej terminologii prawniczej w odpowiednim, kontekście
  • z prowadzenia profesjonalnej korespondencji w oparciu o najwyższe standardy wymagane od profesjonalnego pełnomocnika.

Kurs doskonale przygotowuje do międzynarodowego egzaminu TOLES HIGHER/ TOLES ADVANCED, co potwierdza fakt 100% zdawalności egzaminów na wysokim poziomie wśród uczestników kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu, który może być przeprowadzony stacjonarnie lub za pomocą dedykowanej platformy.

Dodatkową wartością kursu jest fakt prowadzenia zajęć przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie metodyki prowadzenia zajęć językowych dla prawników.

UWAGA! Dla wszystkich uczestników kursu opłata za egzamin niższa o 30% od standardowej opłaty GLOBAL LEGAL ENGLISH.

Kurs trwa jeden semestr, na który składa się 25 zajęć po 60 minut.

Cena za kurs wynosi dla radcy prawnego / adwokata 1250 zł i dla aplikanta radcowskiego 1150 zł.

Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz 25 punktów szkoleniowych (dotyczy radców prawnych/ adwokatów):1 punkt za każde zajęcia.

Każdy z uczestników otrzyma dostęp do wszystkich materiałów, w tym prezentacji oraz platformy Zoom / Teams.

Wymagany poziom j. angielskiego to B2-C1/C2.

I. NA KURSIE UCZESTNIK POZNA:
√ specyficzne słownictwo prawnicze,
√ formalny styl pisanego języka prawniczego (z uwzględnieniem
jego specyficznych struktur gramatycznych),
√ styl języka mówionego w kontekstach prawniczych (nauka stylu
używanego przez prawników, z uwzględnieniem idiomów
i bardziej formalnego stylu wypowiedzi),
√ typowe kolokacje w legal English,
√ terminologię z zakresu: Company and Business Law, Contract
Law, Employment Law, Intellectual Property Law, Tort Law oraz
Banking Law czy Real Property Law,
√ zasady przekładu prawniczego, tj. stosowania terminologii z systemu
Common Law do tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych
opartych na prawie polskim.

II. NA KURSIE UCZESTNIK ZDOBĘDZIE TAKIE UMIEJĘTNOŚCI JAK:
√ prowadzenia profesjonalnej korespondencji,
√ stosowania specjalistycznej terminologii prawniczej we właściwym
kontekście,
√ sporządzania, analizowania, jak również właściwego przekładu
umów,
√ analizy skomplikowanych tekstów prawnych i prawniczych.

Izabela Konopacka

mgr filologii angielskiej oraz mgr prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, radczyni prawna.

Od 15 lat zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym. Ponadto jest absolwentką kursów specjalistycznych z:
√ Common Law na University of London (ukończony z wyróżnieniem),
√ Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie (jako pierwszy
zagraniczny prawnik została zaproszona i wzięła udział
w szkoleniu z argumentacji prawniczej metodą Hampel dla angielskich adwokatów-trenerów),
√ EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się zarówno umowami handlowymi w obrocie międzynarodowym, jak i sporami transgranicznymi, zwłaszcza w zakresie jurysdykcji sądów angielskich. Prowadziła i prowadzi zajęcia z legal i business English dla prawników oraz pracowników działów prawnych największych spółek i innych podmiotów działających na lokalnym rynku (m.in. Santander Consumer S.A., Eurobank S.A., Catlin XL, Rawplung S.A., GK PCC Rokita SA, KRUK S.A., Politechnika Wrocławska).

Obszar zawodowych i naukowych zainteresowań prowadzącej skupia się wokół tematyki sporządzania i wykładni umów w j. angielskim. Ponadto prowadząca na co dzień posługuje się prawniczym językiem angielskim w kontaktach zawodowych z prawnikami z niemalże wszystkich europejskich jurysdykcji.

Jon Eaton LLM

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii i wychował się w Birmingham. Od 15 lat mieszka w Polsce i uważa, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Specjalizuje się w prawie umów i prawie gospodarczym dla start-upów i MŚP oraz świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, które często mają charakter międzynarodowy.

Jon od ponad dziesięciu lat prowadzi również zajęcia z prawniczego języka angielskiego dla osób indywidualnych i grup. Ich głównym celem było przygotowanie prawników do egzaminów z języka angielskiego prawniczego, takich jak TOLES i ILEC.

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Liverpoolu, dyplom z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, certyfikat z zarządzania kontraktami, certyfikat z nauczania języka angielskiego jako drugiego języka (TESOL) oraz certyfikat LCCI z nauczania biznesowego języka angielskiego.

Informacje dodatkowe

Kursant

Radca / Adwokat, Student / Aplikant