You are currently viewing O przekładzie prawniczym na przykładzie „from time to time”

O przekładzie prawniczym na przykładzie „from time to time”

  • Post category:Blog

Specyfika prawniczego języka angielskiego polega na tym, że słowa powszechnie znane w języku angielskim przybierają całkowicie odmienne znaczenie w języku prawniczym (i tak np. słowo „rule” w prawniczym języku angielskim oznacza „orzec”, wyrażenie „prefer charges” – „postawić zarzuty”, a kolokację: „perform a contract” należy tłumaczyć jako „wykonywać umowę”).

Powyższe dotyczy również wyrażenia „from time to time” występującego często w języku umów. Wyrażenie to w dosłownym tłumaczeniu oznacza „od czasu do czasu”. W umowach tymczasem – śmiało można zaryzykować to stwierdzenie – „from time to time” prawie nigdy nie pełni funkcji mało precyzyjnego okolicznika czasu („od czasu do czasu”), ale częściej używane jest w celu podkreślenia właśnie powtarzalności czynności.

A zatem jak należy, o ile w ogóle, je tłumaczyć?

Propozycji tłumaczenia tego wyrażenia w kontekście przekładu prawniczego jest kilka, w tym np.: „każdocześnie”, „obecnie i w przyszłości”, „w dowolnym terminie i wielokrotnie” czy też „okresowo”.Angielskimi odpowiednikami wyrażenia „from time to time” w umowach byłyby więc wyrażenia: „on one or more occasions” lub „any time”.

W przekładzie umów angielskich na język polski najczęściej jednak tłumaczenie tego wyrażenia należałoby pominąć, a jedynie zastosować czasownik w odpowiedniej formie gramatycznej, wskazując, iż dana czynność jest powtarzalna, a nie jednorazowa.

I tak zapis umowny:

The software will be developed in accordance with the specification which may be modified from time to time.

należałoby przetłumaczyć w następujący sposób:

Oprogramowanie zostanie stworzone zgodnie ze specyfikacją, która to specyfikacja może być zmieniana.” (a nie „może być zmieniona”, co oznaczałoby, iż specyfikacja może ulec zmianie tylko raz i nie byłoby zgodne z intencją autora).

Problem tłumaczenia tego sformułowania może jednak powoli tracić na aktualności. Zgodnie z najnowszymi trendami sporządzania umów w języku angielskim1 w zapisach umownych należy, w przypadku powtarzalności czynności, stosować wyrażenie: „on one or more ocassions” zamiast niejednoznacznej frazy „from time to time”.

1 “A Manual of Style for Contract Drafting” Kenneth A. Adams, Fourth Edition, p. 257.